20 000 kronor okej lön för heltid?

13 maj, 2014

Jag har blivit erbjuden ett jobb som journalist på en tidning som inte har kollektivavtal. De erbjuder mig en månadslön på 20 000 kronor och det tycker jag låter lågt. Jag har akademisk examen i journalistik – kan de verkligen ge mig så dåligt betalt på heltid?

Ja, i Sverige finns ingen lagstadgad minimilön, utan löner regleras av arbetsmarknadens parter med lägstalöner i kollektivavtal, så saknas det kollektivavtal på arbetsplatsen kan arbetsgivaren i princip sätta vilken lön den vill.
    På arbetsplatser som har kollektivavtal med Journalistförbundet är lägstalönen för en redaktionell medarbetare 23 523 kronor för en person med akademisk examen i journalistik eller annan akademisk examen om minst tre års heltidsstudier. Har du inte akademisk examen är lägstalönen 21 388 kronor.
 

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevetAnsvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies