Får bemannare företräde?

25 september, 2013

Jag har företrädesrätt på en tidning. Nu säger de att jag inte kan utnyttja den längre eftersom de bara tar in vikarier via ett bemanningsföretag – kan de göra så?

 
Ja, ett företag kan välja att i stället för att anställa vikarier direkt i företaget ta in anställda från ett bemanningsföretag. Detta måste förhandlas med klubben på det inhyrande företaget, men efter förhandling har de rätt att anlita bemanningsföretag. Med gällande lagstiftning och domstolspraxis har det visat sig mycket svårt för fackförbund att hävda att intag av bemanningsföretag skulle vara ett kringgående av Lagen om anställningsskydd, och därmed felaktigt. 
Det finns ett fackligt veto mot bemanningsföretag, som bland annat kan användas om det företag som tidningen har för avsikt att anlita misstänks bryta mot gällande lagstiftning. Numer har många av de stora medieföretagen startat egna bemanningsföretag som används inom koncernen och som har kollektivavtal med Journalistförbundet och i det läget, när bemanningsbolaget följer lagar och avtal, kan klubben alltså inte utnyttja denna vetorätt.
 

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevetAnsvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies