Har jag inte rätt till sommarsemester?

19 juni, 2018

Jag började ett nytt jobb i våras och nu säger min arbetsgivare att jag inte får ta någon semester i sommar eftersom jag inte hunnit jobba ihop någon. Stämmer det?

Rätten till semesterledighet är skild från rätten till betald semester. Om du påbörjar den nya anställningen till och med den 31 augusti har du rätt till full semesterledighet även om du inte har hunnit tjäna in några betalda semesterdagar. Om du påbörjar din anställning från och med den 1 september så har du rätt till minst fem dagars semesterledighet. Du kan be arbetsgivaren om att få förskottssemester. Får du förskottssemester har du sedan en skuld till arbetsgivaren som avskrivs efter 5 år eller i det fall du slutar tidigare om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Får du inte förskottssemester har du rätt att ta ut obetalda dagar. Arbetsgivaren kan dock inte tvinga dig att ta ut obetalda semesterdagar.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies