Hur påverkar de nya karensreglerna mig?

22 januari, 2019

Jag har förstått att reglerna om karens när man är sjuk ändras från och med 1 januari 2019. Hur påverkar det mig?

Karensdagen ersätts med ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av din genomsnittliga veckoarbetstid. Om din arbetstid är 40 timmar per vecka så kommer du få ett karensavdrag på 8 timmar oavsett hur lång din arbetsdag är den första sjukdagen.  Det innebär att de nya reglerna kan bli mer rättvisa om du arbetar skift då du tidigare kunde få ett större avdrag om du hade oturen att bli sjuk på en dag med ett långt arbetspass. Om du däremot blir sjuk under dagen efter att ha arbetat några timmar så kommer du ändå få ett avdrag på 8 timmar då karensavdraget är detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar under dagen.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies