Jag är inlasad - varför får jag inte tjänsterna?

29 maj, 2018

Jag är inlasad vikarie på min redaktion och har längst anställningstid av oss som är inlasade. Ändå har jag inte fått någon av de tjänster som utlysts på sistone. De har i stället gått till medarbetare på andra redaktioner. Får arbetsgivaren göra så?

När man varit vikarie i mer än 12 månader så får man företrädesrätt till återanställning på den driftsenhet – det arbetsställe – där man senast jobbade. Man har då företrädesrätt till nya tjänster inom sitt kollektivavtalsområde som man har tillräckliga kvalifikationer för. Företrädesrätten gäller under sista månaden av vikariatet och nio månader efter sista anställningsdagen. Men om arbetsgivaren i stället löser tjänstetillsättningen genom att omplacera en tillsvidareanställd till tjänsten så sker ingen nyanställning och den har då inte brutit mot företrädesrätten till återanställning. Ingen annan har nyanställts i stället för dig. Interna omplaceringar går alltså, så att säga, före företrädesrätten till återanställning.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies