Kan chefen kräva att jag jobbar helg?

25 september, 2018

Jag jobbar på en dagstidning som har kollektivavtal. Det händer då och då att chefen ber mig jobba på helgen fast jag egentligen bara jobbar måndag till fredag. Hur ska jag kompenseras för det?

Eftersom ni omfattas av dagspressavtalet har du rätt att säga nej till att jobba på din schemalediga dag. Arbetsgivaren kan alltså inte beordra dig att jobba på helgen, vilket är möjligt på andra avtalsområden. I första hand ges övertidsersättning, oavsett avtalsområde, i pengar, men du kan komma överens med arbetsgivaren om att du istället tar ut den i tid. Vid arbete på ledig dag gäller högsta ersättningen i kollektivavtalet, det vill säga två timmars lön eller ledighet per arbetad timme.

Ett alternativ till att i det här läget be dig jobba övertid är att arbetsgivaren förhandlar med klubben om en schemaändring, till exempel vid en större händelse som valnatten eller OS, men då måste det göras så att du får besked om schemaändringen senast två veckor i förväg. Har arbetsgivaren förhandlat om schemat så att du får jobba en lördag eller söndag får du ob-ersättning, men är inte berättigad till övertidsersättning. 


 

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies