Kan sjukskriven bli uppsagd?

26 november, 2013

Jag är sjukskriven sedan en tid och nu är det omorganisation på mitt jobb. Kan jag bli uppsagd fast jag är sjukskriven och när kan jag i så fall bli det och kan jag tvingas jobba under uppsägningstiden?

Vid en omorganisation som följs av uppsägningar på grund av arbetsbrist är sjukskrivna inte skyddade. Man får inte säga upp någon för att hen är sjukskriven, men om det är ett resultat av en omorganisation så kan även sjukskrivna drabbas om de har kortare anställningstid än övriga och/eller saknar kvalifikationer för de tjänster som finns kvar. Uppsägningen måste förhandlas med facket och efter avslutad förhandling måste arbetsgivaren lämna ett skriftligt uppsägningsbesked till den som ska sägas upp. Detta måste göras personligen. När du fått uppsägningsbeskedet börjar din uppsägningstid att löpa. Det är bara personer som är helt föräldralediga som får uppsägningstiden uppskjuten. Om man är helt föräldraledig när man blir uppsagd så börjar uppsägningstiden löpa först den dagen då man meddelat att man ska återgå i tjänst.
Det normala är att man arbetar under sin uppsägningstid. Är du dock fortsatt sjukskriven så kan du såklart inte jobba, men då är arbetsgivaren heller inte skyldig att ge dig lön under uppsägningstiden utan då får du fortsatt ersättning från Försäkringskassan även under uppsägningstiden.
 

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevetAnsvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies