Uppsägningslön trots tjänstledighet?

27 november, 2018

Jag är tjänstledig och kommer nog att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Får jag ta del av min uppsägningslön även om jag fortsätter att vara tjänstledig?

Om du sägs upp medan du är tjänstledig så börjar din uppsägningstid från den dag du får beskedet. Du har rätt att avbryta din tjänstledighet och arbeta under uppsägningstiden, men om du är fortsatt tjänstledig får du ingen lön under uppsägningstiden. Hur snabbt du kan återgå i tjänst efter anmälan till arbetsgivaren beror på reglerna om tjänstledighet och är lite olika beroende på vilken tjänstledighet det handlar om. Kontakta gärna oss på forhandlingsjouren@sjf.se för att få veta mer.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies