Vad gäller för dubbelanslutna?

5 november, 2013

På hemsidan står det att jag måste vara aktiv enkelorganiserad medlem i Jour­alistförbundet för omfattas av inkomstförsäkringen. Vad händer om jag samtidigt är medlem i ett annat förbund?

För att omfattas av basförsäkringen måste du vara ansluten till en a-kassa samt enkelorganiserad medlem i Journalistförbundet. För att räknas som enkelorganiserad ska du betala full avgift till Journalistförbundet. Den som arbetar journalistiskt på en arbetsplats där ett annat TCO-förbund, exempelvis Unionen, tecknar avtal kan vara dubbelansluten till Journalistförbundet. Det innebär att man betalar sin fackförbundsavgift till det andra fackförbundet. Då omfattas man inte av Journalistförbundets inkomstförsäkring, utan får inkomstförsäkring via det förbund dit man betalar full avgift. Om du däremot betalar full avgift till två fackförbund, exempelvis ett annat fackförbund som inte ingår i TCO, omfattas du av inkomstförsäkringen (förutsatt att du är med i en a-kassa) eftersom du betalar full avgift till Journalistförbundet. Har du fler frågor eller funderingar kring dina försäkringar, ring Journalistförbundets försäkringar på telefon: 077-551 75 00. 

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevetAnsvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies