Vad ska jag ta betalt?

17 april, 2014

Jag har ofta långa, återkommande uppdrag för ett magasin och förut fanns det ju en rekommendation för vad man skulle ta betalt från sjätte dagen, den finns inte längre – hur ska man tänka vid den typen av uppdrag?

Den nya frilansrekommendationen består av två delar, dels själva rekommendationen med två olika rekommenderade timarvoden: 951 kronor i timmen för ett ”normaluppdrag” och ett förhöjt arvode på 1 063
kronor i timmen som rekommenderas om uppdraget kräver mer än en kompetens, till exempel om du både skriver och fotograferar.
Det stämmer att det inte längre finns en rekommendation för vad man ska ta betalt vid återkommande, längre uppdrag, men tanken är att man med hjälp av rekommendationens andra del, frilanskalkylatorn, själv ska kunna räkna fram ett rimligt arvode för längre uppdrag. Frilanskalkylatorn är ett instrument där du som frilans kan lägga in din egen verksamhets kostnader etc, för att få fram ett rättvisande arvode för just dig. När det gäller längre uppdrag så innebär de ju att man inte behöver lägga lika mycket tid på att sälja in nya jobb, arbetet blir mer effektivt, och då kan man minska på den så kallade overheadtiden i kalkylatorn. Det nya är alltså att rekommendationen har blivit mer individuell, vilket leder till att du som frilans kan ta betalt utifrån både din verksamhets och din uppdragsgivares förutsättningar. Vet man om vad de anställda på ett företag tjänar kan du lägga in det i kalkylatorn och få fram vad du bör ta betalt för att komma upp i en motsvarande ersättningsnivå.
Läs mer på: www.sjf.se/frilansrekommendationen
 

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevetAnsvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies