Journalistens personupppgiftspolicy

Journalistens personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 ersätter EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation), som reglerar hantering av personuppgifter, den svenska Personuppgiftslagen. De nya dataskyddsreglerna stärker skyddet för fysiska personer när det gäller hantering av personuppgifter.

Journalisten värnar om din personliga integritet. Vår personuppgiftsspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet. Policyn beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. I Journalistens personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilken rättslig grund de samlas in, hur länge de lagras och hur du kan komma i kontakt med oss.

Journalisten behandlar också personuppgifter för journalistiska ändamål, dessa omfattas inte av denna policy och är undantagen i GDPR.

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har om dig en gång per år. Du har även rätt att begära att vi rättar, ändrar eller raderar personuppgifter enligt vad som anges i tillämpliga lagar. Exempelvis måste uppgifter som behövs för vår bokföring sparas i sju år.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du besöker Journalisten.se, appar eller webbsidor som administreras av Journalisten, prenumererar på våra nyhetsbrev eller Jplus, mejlar eller deltar i något event som anordnas av oss.

Personuppgifter vi samlar in

När du köper en prenumeration, anmäler dig till våra nyhetsbrev eller loggar in uppgifter om dig själv genom att fylla i webbformulär, skicka meddelanden i våra sociala kanaler eller via telefon och e-post. Exempel på sådana personuppgifter är ditt namn, kontaktuppgifter som e-postadress, fysisk adress och telefonnummer. Journalisten kan uppdatera dina uppgifter avseende data från offentliga register för att upprätthålla god registervård.

Journalisten hanterar personuppgifter i följande fall:

1. När du anmäler dig till en tjänst via någon av våra kanaler.

2. När du fyller i din e-postadress och telefonnummer.

3. När du uppdaterar dina kontaktuppgifter.

4. Om du kontaktar oss via e-post, Journalisten.se eller via sociala medier.

5. När du anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev, Jplus, app eller magasin.

6. När du anmäler att du vill delta på något av våra event.

7. Vid besök på Journalisten.se eller i vår app insamlas trafikdata, platsinformation, webbloggar, IP-adress samt vilken typ av enhet, operativsystem eller webbläsare som används. Se vidare avsnittet ”Om cookies”.

Syftet med insamling av personuppgifter

Nedan följer en lista med övriga ändamål.

1. För att leverera de tjänster som beställts via någon av våra kanaler.

2. För att leverera efterfrågad information om våra produkter och tjänster.

3. För att administrera betalning av beställda tjänster och produkter.

4. Hantera kundregister samt göra läsar- och marknadsundersökningar.

5. Data som samlas in på Journalisten.se används för att få fram statistik på läsarbeteenden via Google analytics. Journalisten kan också göra egna analyser av användare eller användarbeteenden.

6. För att kunna skicka meddelanden om förändringar i Journalistens villkor.

Överföring av personuppgifter

Vi kan lämna vidare personuppgifter till företag och samarbetspartners som behandlar data för vår räkning för exempelvis distribution och produktion av beställda produkter.

Journalisten lämnar endast vidare personuppgifter till företag eller samarbetspartners som behandlar personuppgifter inom EU/EES, eller med företag som upprätthåller samma säkerhetsstandard och skyddsnivå som företag som omfattas av GDPR genom att de är anslutna till exempelvis Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är endast laglig om den sker med stöd av en i GDPR angiven grund som exempelvis fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig skyldighet, intresseavvägning eller samtycke.  

 Journalisten kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge det krävs för att uppfylla kraven enligt annan lagstiftning som till exempel bokföringslagen. När du inte längre är kund kommer dina personuppgifter att sparas för marknadsföringssyfte i ett år såvida du inte kontaktar oss och ber oss radera dina uppgifter.

Om cookies

När du besöker Journalisten.se eller vår app samlas information in via exempelvis cookies. Detta görs dock endast genom separat samtycke. Cookies innehåller uppgifter om vilka sidor du har besökt samt teknisk information om exempelvis din internetuppkoppling, webbläsarversion och IP-adress. Insamling av uppgifter kan också ske genom användning av teknik från tredje part. Journalisten.se använder för närvarande analysverktyget Google Analytics från Google för att samla in statistik från våra besökare.

Länkar till externa sajter

Det kan förekomma länkar till andra sajter till exempel i anslutning till annonser eller material publicerat hos tredje part. Då Journalisten saknar kontroll över sådant innehåll ansvarar vi inte för dess innehåll eller eventuella skador som kan uppstå vid användning av sådana länkar.

Kontaktuppgifter Journalisten

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter eller göra några ändringar i dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Helena Giertta

Tidningen Journalisten AB

Nytorgsgatan 17A

116 22 Stockholm

 

E-post: hg@journalisten.se

Telefon: 08-6137515

 

Denna personuppgiftspolicy gäller från 2018-05-25

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevetAnsvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies