FOTO: Tor Johnsson

29 tidningar klandras efter TT-telegram

31 maj, 2018

MEN-fällning Återigen massklandras en rad tidningar efter att ha automatpublicerat ett TT-telegram. Den här gången fälls 29 tidningar i Pressens opinionsnämnd, PON. TT har redan ändrat sina rutiner till en följd av detta.

Journalisten har tidigare rapporterat om ett annat TT-telegram som fällts i PON. Den här gången är det ett telegram som handlar om en namngiven psykiatriker som anmälts av en rad patienter.  

”Även om utgivaren således inte i praktiken haft möjlighet att granska texten inför publiceringen bär denne, inte telegrambyrån, det fulla ansvaret för vad som publicerats, såväl juridiskt som etiskt”, skriver Pressombudsmannen, PO, i sin bedömning.

Vidare menar PO att uppgifterna i telegrammet är av sådan art att det hade varit rimligt att låta den berörde komma till tals, trots detta har tidningarna inte vidtagit någon åtgärd för att anmälaren ska få försvara sig eller förklara. PON går på samma linje och menar att tidningarna ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vissa av de 29 tidningarna har namngivit psykiatrikern i rubriken medan andra har valt att stryka hans namn.  

TTs ledning skriver själva om händelsen som lett till ändrade rutiner.

”Vår publicistiska policy slår fast att TT:s linje ska vara försiktig och i de här exemplen konstaterar vi att vi inte levt upp till den försiktighetsprincipen i tillräckligt hög grad. De har lett till åtgärder kring våra rutiner", säger TT:s redaktionschef Daniel Kjellberg.

Enligt TT ledde de PO-ärenden som berör TTs utgivning redan under hösten till åtgärder från TTs sida:

  • TTs publicistiska policy har stramats åt ytterligare.
  • TT har ”i alla delar av den redaktionella organisationen” inskärpt vikten av att leva upp till sin publicistiska policy. Framför allt rutiner när de citerar uppgifter ur andra medier.
  • De ska nu alltid varsla kunder, via så kallade redaktionsmeddelanden och mejl, om alla texter där det är viktigt att kunderna kan fatta egna utgivarbeslut.

Samtidigt vill VD Jonas Eriksson att TT ska bli en del av det pressetiska systemet. Men som de nuvarande stadgarna ser ut är det troligen inte möjligt, menar han.

MEN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies