Akademikern respekterade inte källas begärda anonymitet

15 januari, 2024

MEN-fällning Tidningen Akademikern publicerade uppgifter om en källa som ville vara anonym, vilket gjorde att denna kunde identifieras. Nu klandras tidningen av Mediernas Etiknämnd.

Akademikern publicerade i maj en artikel som handlade om hur en chef för äldreomsorgen i en kommun blivit inkallad till ett möte med kommunchefen och HR-chefen, där chefen för äldreomsorgen blev ombedd att säga upp sig och omedelbart försvinna från arbetsplatsen.

Under arbetet med artikeln blev Akademikern kontaktad av en person som sa sig veta att tidningen skulle skriva en artikel om äldreomsorgschefen. Den anonyma källan ville varna för att förtroende för att  Akademikerförbundet SSR kunde påverkas om artikeln publicerades och att anledningen var äldreomsorgschefens dåliga egenskaper.

Chefredaktören ställde flera frågor och uppmanade källan att uppge vem hen var samt uppgav att hens identitet inte skulle röjas. Källan sa att hen ville vara anonym. En tid senare ringde det i källans telefon och hen svarade då med sitt namn. Det var chefredaktören som ringde.

I efterhand skulle det visa sig att det var kommunens HR-chef som hade ringt anonymt. Tidningen tolkade samtalet som ett försök att vilseleda tidningen och stoppa publiceringen.

I artikeln som publicerades beskrevs att kommunens HR-chef ringt tidningen, och vilken kommun det gällde. Det kunde alltså inte råda någon tvekan om vem som ringt.

HR-chefen anmälde tidningen för att chefredaktören brutit mot rätten att vara anonym när en medarbetare i offentlig verksamhet nyttjade sin meddelarfrihet. Lokal media hade också publicerat att HR-chefens agerande syftade till att stoppa publiceringen, vilket påverkat hen negativt.

Medieombudsmannens bedömning handlar om hur mediet behandlat anmälarens begäran om att få vara anonym.

”Det är svårt att å ena sidan vara HR-chef och inblandad i en uppmärksammad uppsägning och å den andra under privat flagg vara tipsare. Att tipsaren är den hen är har ett stort nyhetsvärde. Begäran om anonymitet har dock en mycket stark ställning inom svensk journalistik. Detta skydd för den enskilde trumfar nyhetsvärdet.” skriver Medieombudsmannen.

”Att mediet inte respekterat anmälarens begäran om anonymitet har utsatt hen för en oförsvarlig publicitetsskada. För det bör mediet klandras.”

Mediernas Etiknämnd delar MOs bedömning och klandrar Akademikern för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fyra ledamöter var skiljaktiga avseende beslutet att klandra tidningen.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
MEN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies