Året Runt klandras för artikel om IB-affären

18 oktober, 2018

MEN-fällning Jan Guillou citerades i en artikel om IB-affären för 40 år sedan i Året Runt om att en utpekad person var en lögnare som begått terrorbrott. Personen fick inte bemöta påståendet, varför Året Runt klandras av Pressens Opinionsnämnd.

En artikel i Året Runt i nummer 47/2017 handlade om IB-affären och hade rubriken ”IB-affären – En politisk varböld i svensk samtidshistoria”. Artikeln handlade om den svenska underrättelseorganisationen IB som journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt avslöjade i Folket i Bild/Kulturfront den 3 maj 1973.

Artikeln berättade även om en namngiven IB-anställd som enligt Folket i Bild/Kulturfront var infiltratör i FNL-gruppen i Göteborg.

Jan Guillou intervjuas i artikeln, och i slutet uppger han i ett citat att personen ska ha begått terrorbrott för att kunna rapportera om terrorbrott, och att denne är ”den sannolikt mest överbevisade lögnaren i svensk statsförvaltnings historia”.

Artikeln anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO), och Året Runt konstaterar att mycket talade för att mannen borde ha fått framför sin syn på händelseförloppet, och att den aktuella publiceringen inte i alla delar överensstämde med god publicistisk sed. Året Runt beklagade detta och hade varit i kontakt med mannen.

PO anser att Året Runt genom att inte ge mannen möjlighet att bemöta de nedsättande påståenden som lämnats om honom av Jan Guillou åsamkat honom en oförsvarlig publicitetsskada.

Pressens Opinionsnämnd instämmer i POs bedömning och klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies