Ekot fälls – rättade osaklighet för sent

30 oktober, 2023

GRN-fällning Det tog för lång tid för Ekot att rätta ett fel i en speak, och programmet fälls av Granskningsnämnden för att ha brutit mot kravet på saklighet. 

I ett inslag om kritik mot att regeringen inte lagt fram ett utlovat lagförslag om att man ska få välja sitt kön själv intervjuades en representant för RFSL. Inslaget blev anmält, och anmälaren riktar kritik mot tre punkter:
1. att frågan om lagen bara belyses från ett håll i inslaget
2. att RFSLs företrädare oemotsagt får säga att svensk lag inte är förenlig med mänskliga rättigheter
3. att reportern i en speak framställer det som att det i dag krävs medicinska ingrepp för att ändra kön. 

Granskningsnämnden avfärdar de två första invändningarna. Eftersom inslaget handlar om kritiken mot att lagförslaget inte presenterats behöver inte argument kring själva lagen belysas. Eftersom RSFLs representant är extern från SR är kraven på opartiskhet och saklighet lägre ställda, och därför är dennes uttalande inte ett brott mot kraven i sändningstillståndet. 

Dock finner Granskningsnämnden att det var sakfel i speaken. Ekot har sänt en rättelse för att väga upp misstaget, men enligt Granskningsnämnden tog det 10 dagar från det att anmälan kom Ekot till del tills dess att rättelsen sändes – vilket är för lång tid. 

”Mot bakgrund av att Ekot är ett nyhetsprogram som sänds många gånger dagligen anser nämnden att rättelsen gjordes alltför sent för att kunna anses korrigera saklighetsfelet”, skriver nämnden i beslutet. 

En ledamot reserverade sig mot beslutet och tyckte att Ekot skulle frias. 

GRN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies