Mari Hiedenborg. FOTO: JK

JK: ”Jag uttryckte mig kanske lite snabbt”

29 januari, 2019

Justitiekanslern Marie Heidenborg backar från uttalandet om att hon inledde förundersökningarna mot 16 tidningar för att de inte följt beslut från Pressens opinionsnämnd.

Tidigare idag har Journalisten skrivit om kritik mot JK Marie Heidenborgs förundersökning av 16 ansvariga utgivare. Kritiken gäller bland annat att hon i media motiverar beslutet om brottsutredning med att tidningar har kvar artiklar på nätet fast dessa har fällts av Pressens opinionsnämnd, PON.

JK och PON är två separata system och tanken är att de ska vara skilda från varandra. Hur går det ihop med att du motiverar brottsutredningen med PON-besluten?

– Jag uttryckte mig kanske lite snabbt. Att det har blivit fällningar av PON har ingen betydelse. Skälet till att jag inlett förundersökning är hur artiklarna ser ut i dagsläget, att de innehåller uppgifter som kan utgöra förtal.

Fast en av de tidningar (Sydsvenskan) som ni nu utreder avpublicerade artikeln på nätet redan i november, innan ni fattade beslut om att inleda en brottsutredning.

– När vi inleder en förundersökning har vi inte koll på när det skett en eventuell avpublicering utan det kommer fram i förundersökningen. Såvitt jag vet visste vi inte att det hade skett en avpublicering.

Men ni tittar väl på artiklarna innan ni låter inleda en brottsutredning?

– De här uppgifterna, när en avpublicering skett, är inte lättillgängliga för vår del utan det är något som kommer fram under förundersökningen. Naturligtvis tar vi hänsyn om det redan finns uppgifter.

Är det inte lätt att ta googla fram om artikeln finns kvar och om den är rättad eller inte?

– Mmm.

– I ett fall kände vi till att avpublicering hade skett, men inte när den hade gjorts.

Västerviks-Tidningen avpublicerade direkt när de delgivits ert beslut och ringde och meddelade det till er. Ändå inleder ni en förundersökning. Varför?

– Vi skickar ut underrättelser när publiceringen är äldre än ett år och fristen för avpublicering ännu inte löpt ut. Är det avpublicerat inom den frist man har fått faller saken.

Är det inte meningslöst att inleda en förundersökning som ni ändå vet kommer att läggas ner då ansvarig utgivare ringt och berättat att han tagit bort artiklarna och då det har skett inom tidsfristen?

– Vårt ändamål med att skicka underrättelser är inte att få fram en avpublicering. Vi inleder förundersökningen för att jag är av uppfattningen att det kan finnas uppgifter om förtal i artikeln. Det är ansvarig utgivare som har valet att avpublicera eller låta det gå till prövning.

I Norrans artikel, som var först med den här historien, har man fört in rättelser, skrivit flera uppföljande artiklar om att man har gjort fel och har länk till PON-beslutet i ursprungsartikeln. Vad mer skulle de ha gjort?

– Det får vi ta ställning till. Den bedömning vi gjorde när vi inledde förundersökningen var att samtliga artiklarna innehöll uppgifter som jag anser kunde utgöra förtal. Sen kan man förstås diskutera om det var tillräckliga rättelser.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevetAnsvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies