JP klandras för oprecisa påståenden

3 december, 2018

PON-beslut Jönköping-Posten saknade täckning för påståenden om att en utpekad chef hade betett sig hotfullt och sexistiskt, enligt PON.

I maj förra året publicerade Jönköpings-Posten en artikel med rubriken ”IT-chef anklagas för hot och sexism”. Artikeln handlade om en chef som föreläste om kärleksfullt och mänskligt ledarskap. Men enligt källor till tidningen fanns det anställda som var rädda för chefen. I artikeln uppger en facklig företrädare att chefen skapade osäkerhet och intriger, var labil, hotade och smickrade om vartannat och inte gick att lita på.

Chefen uppgavs också uppträda sexistiskt då han ska ha bett personer att ställa sig upp inför gruppen och sedan talat om hur snygga de var.

Chefen anmälde publiceringen då han anser att han utmålats som en hotfull och sexistisk maktmissbrukare som skrämmer personal till tystnad. Han anser att oskyldiga händelser har förvanskats så att de har fått orimliga proportioner. Han uppger också att medarbetare som har försökt komma till tals i Jönköpings-Posten har nekats det och han hänvisar till en namninsamling på nätet som ger stöd till honom. Bland de som undertecknat fanns personer som var anställda av chefen.

Han uppger att han vid ett tillfälle velat lyfta fram att en anställd hade fina kläder och bett henne resa sig upp och visa det inför gruppen. Han anser att konsekvenserna av publiceringen har varit förödande för honom och skriver att han är sjuk och utförsäkrad.

Jönköpings-Posten uppger i sitt svar att de har gett anmälaren möjlighet att kommentera i tidningen, men att han har avstått från det med hänvisning till en pågående utredning. Namninsamlingen på nätet har tidningen sett, men valt att inte skriva om eftersom ”endast nio av avdelningens cirka 70 medarbetare skrivit på”. De som skrivit på ”visade sig dessutom vara IT-chefens förtrogna och hade ingått i hans närmaste krets”, enligt Jönköpings-Posten.

Jönköpings-Posten uppger att de talat med ett tiotal personer som bekräftar tidningens bild av chefen. Tidningen framhåller också att facket har bekräftat missförhållanden på arbetsplatsen.

Pressombudsmannen, PO, konstaterar att det inte finns något att invända mot namnpubliceringen då en hög chef får acceptera att bli namngiven vid en granskning.

Däremot anser PO att påståenden i texten saknar konkretion: ”Vem har han hotat? På vilket sätt? Vad har han hotat med? Vilka intriger har han initierat? Vad har han gjort som motiverar beskrivningen labil? Vad har han lovat, som han sedan inte levt upp till?”, skriver PO.

Enligt PO är beskrivningarna av anmälaren nedsättande och oprecisa med undantag från den händelse där chefen anklagas för sexism, det vill säga när han bad en medarbetare ställa sig upp och visa sina kläder som han sedan sa var snygga. ”Oavsett om situationen innebar en kränkning av kvinnan, och möjligen indirekt av mötesdeltagarna, byggs påståendet om sexism upp av en beskrivning av en verklig händelse, som man som läsare kan ta ställning till och som anmälaren kan försvara sig mot. Mot denna del i texten finns således inte skäl att rikta kritik”, skriver PO.

I övrigt anser PO att tidningen har gjort sig till röst för en rad oprecisa och kränkande beskrivningar som anmälaren svårligen kan försvara sig mot och som tillfogat honom en oförsvarlig publicitetsskada.

Pressens opinionsnämnd instämmer i kritiken och enligt nämnden saknar rubriken om hot och sexism täckning i den efterföljande texten.

PON-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevetAnsvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies