Kallade chef för ”oberäknelig” – klandras av PON

3 december, 2018

FOTO: Tor Johnsson PON-beslut I artiklar som publicerats av Skaraborgs Läns Tidning beskrivs en gymnasiechef som oberäknelig och driven av att härska. Pressens opinionsnämnd anser att publiceringarna strider mot god publicistisk sed.

Tidningen har berättat om kritik mot en gymnasiechef. Bland annat uppger fackliga företrädare i tidningen att lärare under flera år har upplevt stora problem och det hela ska ha börjat med att gymnasiechefen anställdes. Chefen ska ha skällt ut anställda och sagt att en del inte förtjänade sin lön. Sedan den nya chefen började har 32 lärare slutat på skolan. Åren innan hade endast två lärare slutat.

Chefen anmälde tidningen till Pressens opinionsnämnd. Hon anser att publiceringarna utgör oacceptabla personliga påhopp och hon anser inte att hon borde har förekommit med namn och bild i tidningen.

Skaraborgs läns tidning svarade att gymnasiechefen har en sådan ställning att hon personligen måste kunna stå till svars för hur hon bedriver sitt uppdrag. Hade tidningen valt att tala om en anonym person i skolledningen hade man misstänkliggjort personer som inte berördes av kritiken. Tidningen har också gett chefen möjlighet att bemöta kritiken.

Pressombudsmannen, PO, konstaterar att det finns ett allmänintresse av att beskriva arbetsmiljön på skolan. Men han anser att vissa uppgifter har en så personlig prägel att de blir omöjliga att bemöta. Det gäller bland annat att chefen beskrivs oberäknelig, att hon drivs av att härska och att hon agerar som hon gör för att skapa osäkerhet bland medarbetarna.

”Tolkningen av hennes karaktär och spekulationer kring vilka motiv som driver henne, går utöver vad anmälaren ska behöva tåla från pressetisk utgångspunkt”, skriver PO som anser att uppgifterna har tillfogat chefen en oförsvarlig publicitetsskada och att tidningen bör klandras.

Pressens opinionsnämnd instämmer i POs kritik och klandrar tidningen för publiceringarna.

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.

Inlagt av Lars Johansson tis, 2018-12-04 19:35
Nu har landsortspressen kommit ikapp storstadstidningarna. Skvaller, anklagelser, anonyma anklagelser och halvsanningar räcker för att man ska publicera. Vi journalister måste tänka längre än klick och snyft.
PON-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevetAnsvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies