Man avfyrade pistol för tidigt på kvällen

26 november, 2018

GRN-beslut TV4 Fakta fälls för en morddokumentär, efter anmälan från Myndigheten för press, radio och tv.

I slutet av oktober förra året sände TV4 Fakta ett avsnitt ur dokumentärserien ”Mordutredarens egna fall” klockan 19 på kvällen. Programmet anmäldes av statliga Myndigheten för press, radio och tv till Granskningsnämnden för radio och tv, för att få prövat om TV4 Fakta fullgjort sina skyldigheter att skydda barn från att ta del av program med skrämmande innehåll.

I en dramatiserad scen i avsnittet avfyrar en man en pistol mot en annan man. TV4 uppgav i sitt yttrande att det var en ”oblodig, uppenbart dramatiserad händelse som är en del av en dokumentär och som föregicks av information om att inslag kan verka stötande”, och menade att programmet överensstämde med bestämmelserna om våldsskildringar i radio- och tv-lagen, samt bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft i sändningstillståndet.

Enligt Granskningsnämnden var scenen av sådan karaktär att den kunde verka skrämmande för barn och programmet borde därför inte ha sänts före klockan 21. Sändningen av programmet stred därför mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft i sändningstillståndet, och TV4 Fakta fälls.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevetAnsvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies