MEN kör över MO och fäller Expressen för artikel om Muf

11 oktober, 2023

MEN-fällning Mediernas Etiknämnd klandrar Expressen för en artikel där kritik riktades mot Moderata ungdomsförbundets ordförande och en regionordförande. Medieombudsmannen och två ledamöter ville fria.

I mars rapporterade Expressen om en falangstrid inom Moderata ungdomsförbundet (Muf). I artikeln berättade Expressen att Muf-toppen Douglas Thor försökte få en regionordförande i Muf bortröstad.

I artikeln förekom också anonyma röster som uppgav att regionordföranden ska ha uppträtt olämpligt mot kvinnor vid tillställningar där det serverats alkohol. 

Regionordförande anmälde Expressen till Medieombudsmannen (MO), som i sitt beslut uppger att denne fått möjlighet att bemöta uppgifterna ”på ett sådant sätt att det är medieetiskt acceptabelt” och att det inte finns skäl att klandra Expressen.

Anmälaren överklagade till Mediernas Etiknämnd (MEN) som nu kör över MO och fäller artikeln. Två av de fjorton ledamöterna är av skiljaktig mening och ansluter sig till MOs bedömning.

MEN anser att de skadliga uppgifter som Expressen publicerat om anmälaren är ”svepande och saknar konkretion” och att sådana oprecisa uppgifter i princip inte är möjliga att bemöta, eftersom den som blir utpekad på ett sådant oprecist sätt inte vet vad den har att försvara sig emot.

”Om tidningen ville gå vidare med en publicering som innehöll skadliga uppgifter för anmälaren borde tidningen först ha undersökt om det fanns belägg för mer konkreta händelser. Om tidningen fått fram sådana belägg borde tidningen i så fall framfört de konkreta anklagelserna till anmälaren och givit denne möjlighet att bemöta dessa före en publicering. Det har tidningen inte gjort. Expressen ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed”, skriver MEN i sitt beslut.

MEN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies