MEN: Psykologtidningen gick för långt i granskning av professor

9 november, 2023

MEN-fällning I nio artiklar granskade Psykologtidningen en professor. Nu fälls tidningen av Mediernas etiknämnd, MEN, för att ha spridit påståenden som inte gått att försvara sig emot.

Elva tidigare doktorander vittnade anonymt i Psykologtidningen om att de blivit mobbade av en professor i psykologi. Professorn har anmält publiceringarna till Medieombudsmannen, MO, och menar att uppgifterna som spridits lett till en oförsvarlig publicitetsskada. 

”Innehållet i artiklarna var starkt vinklat och orsakade hen allvarlig personlig och yrkesmässig skada”, skriver anmälaren till MO.

Bland annat uppger personer som Psykologtidningen intervjuat att professorns beteende orsakat självmordstankar, behov av att gå i terapi, att stressnivån varit så hög att det orsakat hjärtklappning och synbortfall. Det görs också en liknelse mellan en forskargrupp och sekten i Knutby. 

Psykologtidningen menar att det finns ett stort allmänintresse vilket motiverar granskningen bland deras målgrupp, då professorn är en av Sveriges främsta forskare inom psykologi. 

MO menar att publiceringen visserligen är relevant, har ett allmänintresse och anmälarens ställning innebär att hen behöver tolerera viss kritik, men att Psykologtidningen kliver över en gräns för ”vad man kan påstå – direkt eller indirekt – om en person”. Det är just påståendena om hur professorns agerande påverkat personers hälsa och jämförelsen med sekten i Knutby som MO menar går för långt. De anklagelserna har inte gått att bemöta för den granskade professorn, menar MO. 

”Den granskning som tidningen har gjort belyser ett viktigt ämne, men övergår från att vara relevant i detta hänseende till att porträttera anmälaren i mycket negativ dager genom att lägga fram långtgående anklagelser och beskyllningar som sett till sin karaktär inte varit möjliga för hen att bemöta, både vad gäller dess innehåll – såsom påståendet om att en person fått självmordstankar – och i viss utsträckning även sett till den tidsrymd som uppgifterna hämtats från.”

MEN delar MOs bedömning och klandrar Psykologtidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fotnot: Psykologtidningen sitter i samma lokaler som Journalisten, men ägs och drivs av ett annat bolag. 
 

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.

Inlagt av Anon fre, 2023-11-10 09:43
Jag ser att trots det har artikeln inte tagits bort från tidningens webbsida.
MEN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies