Metro misskrediterade Martin Timell

9 november, 2018

MEN-fällning Pressens opinionsnämnd klandrar Metro för att tidningen i en artikel om åtalet mot honom samtidigt redovisade en annan, misskrediterande anklagelse med svag bevisning.

I april 2018 Metro publicerade en artikel som tog upp våldtäktsåtalet som hade väckts mot tv-profilen Martin Timell – Timell kom senare i domstol att frias helt från anklagelserna.

I anslutning till artikeln redogjorde Metro för tidigare publiceringar om anklagelser mot Timell. Bland annat visades en faksimil med uppgifter om att Timell ”ett antal år tidigare” skulle ha blottat sig för en kvinnlig programledare.

Martin Timell anmälde publiceringen. Han vände sig mot att Metro hade publicerat hans namn i samband med en misstanke om våldtäkt trots att han inte var dömd. Han underströk att han aldrig haft någon samhällsbärande funktion och att publiceringen var förödande för honom och hans familj.

Allmänhetens pressombudsman, PO, bedömer att Metros artikel framstår som ”relativt återhållsam” och konstaterar att det framgår att saken ännu inte prövad av domstol, samt att Timell genom sin advokat får komma till tals.

Men det är pressetiskt problematiskt att tidningen samtidigt redogjort för anklagelsen om att Timell skulle ha blottat sig, anser PO:

”Påståendet om att han ska ha blottat sig för en kvinnlig programledare är klart misskrediterande för honom och dessutom tillförs ytterligare integritetskänsliga uppgifter genom faksimilet. Anklagelsen kan inte heller anses ha någon betydelse för rapporteringen kring åtalet.

Oavsett sanningshalten i påståendet, bör tidningen vara återhållsam vid återgi­vandet av en anklagelse av den här arten när en person samtidigt är namngiven. Detta eftersom vem som helst kan anklagas för vad som helst av vem som helst”, skriver PO i sin bedömning.

Sammanfattningsvis har Martin Timell åtalats för ett allvarligt brott, vilket med­för att han får acceptera att bli namngiven, men behöver inte tåla att tidningen redovisar en annan anklagelse med svagt belägg, anser PO.

Pressens Opinionsnämnd instämmer i POs bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies