Resumé och DN klandras
för Metoopubliceringar

19 december, 2018

PON-beslut Resumé förorsakade en namngiven mediechef en oförsvarlig publicitetsskada när tidningen redogjorde för detaljerade anonyma anklagelser om sexuella övergrepp som riktades mot honom. Även Dagens Nyheter klandras.

Det slår Pressens Opinionsnämnd fast.

Det var i december 2017 som Resumé skrev att anklagelser om sexuella övergrepp riktades mot en namngiven mediechef. Chefen hade dagen innan lämnat sin tjänst med omedelbar verkan.

Resumé hade talat med flera kvinnor som hävdade att de blivit utsatta för sexuella övergrepp och trakasserier av mannen. De uttalade sig anonymt, men deras berättelser om vad mannen ska ha utsatt dem för var detaljerade.

Enligt den utpekade mediechefens chef, som uttalade sig i artikeln, hade mediechefens beslut att lämna sin tjänst ingenting med anklagelserna mot honom att göra.

Resumé uppgav också felaktigt att mannen suttit frihetsberövad i samband med en våldtäktsanmälan, en uppgift som tidningen korrigerade.

Mediechefen anmälde publiceringen, samt en efterföljande publicering, till Allmänhetens pressombudsman och ansåg sig grovt förtalad: uppgifterna var grundlösa och falska.

PO konstaterar att mediechefens roll motiverar att det redovisas att det finns anonyma anklagelser av sexuell karaktär mot honom, särskilt då tidningen han lett profilerat sig under Metoo-hösten 2017.

Men det gäller inte de detaljer som Resumé skrev om, anser PO: ”Flera passusar går över gränsen för vad som är rimligt att publicera.”

Det hjälper heller inte Resumés sak att man betonade att det rörde sig om anklagelser, inte fastställd skuld, skriver PO. Det minskar bara marginellt publicitetsskadan. PO konstaterar också att det saknas belägg för de påståenden som förs fram av de anonyma kvinnorna. De är därmed ”mycket svåra att försvara sig mot”.

PON delar POs bedömning och finner att Resumé ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Dagens Nyheter klandras också för en publicering om samma person. Till skillnad från Resumé namngav inte DN den utpekade, men i tidningens nätrapportering förekom det detaljerade beskrivningar ”som oavsett sanningshalten” är integritetskänsliga och nedsättande, enligt Pressombudsmannen.

PON går på samma linje som PO och klandrar Dagens Nyheter för artikeln, men ordförande och några ledamöter hade en skiljaktig mening och framhåller att den utpekade personens namn inte publicerats av DN.

PON-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevetAnsvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies