FOTO: Tor Johnsson

Stampens resultat efter krishösten: 100 miljoner

8 februari, 2024

Stampen Media, som i höstas genomförde ett sparpaket om 95 tjänster på grund av annonsraset, förbättrade rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022.

Stampen Media redovisar ett rörelseresultat om 40 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2023. På helåret blev resultatet 100 miljoner kronor. I resultatet är engångseffekter som uppstod i samband med sparpaketen borträknade.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2023 är fem miljoner kronor högre än samma period 2022. Intäkterna minskade med tolv procent och på helåret med sju procent. Annonsintäkterna både i print och digitalt minskade under 2023, totalt med 16 procent. Samtidigt minskade kostnaderna med två procent på helåret och sex procent under sista kvartalet.

– Det är glädjande att vi har lyckats förbättra resultatet med fem miljoner i sista kvartalet. Det är stora engångsposter som inte speglas i EBITDA (rörelseresultatet, reds anm) för avgångsvederlag men den underliggande verksamheten visar alltjämt en kraftig förbättring. Man ska också ha med sig att vi fick redaktionsstöd på 12,2 miljoner under fjärde kvartalet 2022 som vi inte fick 2023, säger Johan Hansson, vd Stampen Media, i ett pressmeddelande. Han uppger att han känner försiktig optimism och tillförsikt.

Stampen Media som äger 15 prenumererade morgontidningar, bland dem Göteborgs-Posten, Hallandsposten och TTELA, genomförde i höstas ett omfattande sparpaket efter ett annonsras. 95 tjänster varav 40 redaktionella försvann. Åtgärden slog hårt mot bemanningsbolaget Media Resurs där 28 journalister sades upp.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies