SvD fälls för att ha kallat läkare ”invandringskritisk”

26 april, 2018

MEN-fällning

Pressens opinionsnämnd fäller Svenska Dagbladet för en webbrubrik som saknade täckning.
 

I juli förra året rapporterade Svenska Dagbladet om åldersbedömningar av asylsökande, med fokus på en tidigare rättsodontolog.

SvD berättade att mannen, som drev ett företag som genomförde åldersbedömningar, tidigare uttryckt att det var ”naivt” att utgå från att afghanska unga asylsökande uppger sin riktiga ålder.

SvD rapporterade också om rättsodontologens politiska hemhörighet, i ett parti som många gånger röstat likadant som Sverigedemokraterna i sin kommun.

Mannen anmälde SvDs artikel och menade att dess enda syfte var att misstänkliggöra honom. Han vände sig mot flera saker, bland annat artikelns två rubriker:

Påstod att asylsökande ljuger – bedömde ålder

och på sajten:

Invandringskritisk läkare bakom åldersbedömningar

SvD ansåg i sitt svar att rubrikerna hade täckning i artikeln. Mannen hade offentligt uttalat sig om att han inte trodde att unga asylsökande talar sanning, och han var aktiv i ett parti som flera gånger motsatt sig asylboende och boende till nyanlända och som nästan uteslutande röstade likadant som SD i kommunfullmäktige.

Allmänhetens pressombudsman, PO, bedömer att den första artikelrubriken har täckning, men inte den andra.

Att rättsodontologens parti motsatt sig asylboenden och boende till nyanlända i kommunen innebär inte automatiskt att det är kritiskt mot invandring, menar PO. Inte heller det faktum att SD röstat som partiet innebär att det är invandringskritiskt. Det går inte heller att sätta likhetstecken mellan rättsodontologens och partiets politiska ståndpunkt i denna fråga, anser PO, och finner att SvD bör klandras för att ha tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

En oenig Pressens opinionsnämnd instämmer i POs bedömning.

MEN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies