SVT-inslag om hotellbygge var ensidigt positivt

4 december, 2023

GRN-fällning Ett inslag i SVT Nyheter Västernorrland om ett hotellbygge i Junsele stred mot kravet på opartiskhet och fälls av Granskningsnämnden för press, radio och tv.

Inslaget som sändes i september i år handlade om ett möte anordnat av Sollefteå kommun med anledning av förslaget att bygga ett lyxhotell i Junsele. En initiativtagare till projektet intervjuades, liksom två positiva mötesdeltagare.

En person anmälde inslaget till Granskningsnämnden och menade att det var ensidigt positivt till hotellplanerna.

SVT skriver i sitt svar till Granskningsnämnden att inslaget var ett av många om det omstridda hotellbygget, där även kritiken mot projektet har givits utrymme och kommunen har granskats angående sitt borgensåtagande om 20 miljoner kronor.

Granskningsnämnden anser att inslaget på ett ensidigt sätt skildrade positiva reaktioner på hotellplanerna, och konstaterar att det i inslaget inte fanns någon hänvisning till de andra, mer kritiska, inslag som SVT gjort.

Därför anser nämnden att inslaget blev ensidigt och att det stred mot kravet på opartiskhet.

GRN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies