SVT uppgav inte vårdgivare
i inslag som inte handlade om vårdgivaren

19 oktober, 2018

GRN-fällning SVT Nyheter Stockholm och SVT Rapport kritiseras men frias av Granskningsnämnden för att man inte uppgett vem som var vårdgivare till en person med autism i ett inslag där kritik inte riktades mot vårdgivaren.

I februari i år rapporterade SVT Nyheter Stockholm att en 18-åring med grav autism suttit inlåst på en sluten avdelning på Danderyds sjukhus i fyra månader eftersom hans hemkommun Lidingö stad inte ordnat ett LSS-boende åt honom. Avdelningen är avsedd för personer som lider av psykoser eller schizofreni.

En kortare version av inslaget sändes också i SVT Rapport.

Inslaget anmäldes av en person som ansåg att Danderyds sjukhus framställdes i dålig dager, när den aktuella avdelningen inne i sjukhusbyggnaden drevs av en privat vårdgivare och inte av Danderyds sjukhus, som varken bedriver eller ansvarar för psykiatrisk vård.

SVT anför i sitt svar till GRN att inslaget inte handlade om vården som 18-åringen fick på Danderyds sjukhus, utan om att kommunen Lidingö stad inte hade ordnat LSS-boende.

”Ingen kritik riktades i inslaget mot den vård som bedrevs på den psykiatriska avdelningen på sjukhuset”, skriver SVT i sitt yttrande.

Granskningsnämnden anser dock att det förelåg en brist i förhållande till kravet på saklighet, eftersom det uppgavs i inslaget att 18-åringen satt inlåst på en avdelning på det aktuella sjukhuset, men att det inte framgick att sjukhuset inte var ansvarig vårdgivare.

Men eftersom 18-åringen vårdades på en avdelning som de facto låg i sjukhuset anser nämnden att det inte gavs en så missvisande bild av de aktuella förhållandena att inslaget strider mot kravet. Därför frias inslaget, men kritiseras.

GRN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies