Alla anmälningar från Linda Staaf är nu behandlade, uppger Medieombudsmannen Caspar Opitz. FOTO: Tor Johnsson

TV4 och SvD klandras för rapportering om Linda Staaf

10 oktober, 2023

MEN-fällning Mediernas Etiknämnd klandrar TV4 och SvD för att de inte gett Linda Staaf möjlighet att bemöta påståenden i rapporteringen kring skandalen i polisledningen. SvD fälls även för att ha haft bristande belägg för kritik mot Linda Staaf. Alla anmälningar från Linda Staaf är nu behandlade, uppger Medieombudsmannen för Journalisten. 

Under granskningen av den högsta polisledningen hamnade dåvarande underrättelsechefen på Nationella operativa avdelningen, Linda Staaf, i mediernas strålkastarljus. Nu fälls två publiceringar om henne, en i TV4s Nyhetsmorgon och en i Svenska Dagbladet, av Mediernas Etiknämnd. Linda Staaf själv låg bakom anmälningarna. I en intervju med radioprogrammet Medierna i P1 uppgav hon tidigare i år att hon även skulle anmäla en publicering i SVT till Medieombudsmannen. 

– Jag kände mig maktlös. Det kändes som att jag var med i en dålig film där jag blev ditsatt för brott som jag inte begått, sa Linda Staaf om hur hon upplevt rapporteringen i Mediernas inslag.

Medieombudsmannen Caspar Opitz skriver i ett sms till Journalisten att alla ärenden som de haft hos sig nu är behandlade.

SvD klandras för en artikel som handlade om Linda Staafs meriter, som enligt artikeln var bristfälliga för den roll hon fått. Bland annat uppgavs att hon bara uppnådde 1 av 5 ”bör”-krav för tjänsten. Artikeln uppdaterades några dagar efter publicering och tillfogades en rättelse, där det framkommer att hon levde upp till 3 av 5 krav. SvD menar å sin sida att de haft belägg för uppgifterna i källor, och att ord står mot ord i den frågan. 

”MO ifrågasätter inte att mediet haft eget källmaterial, vilket framhålls av utgivaren i ärendets skriftväxling, men jag anser att detta källmaterial på något sätt behöver presenteras i den aktuella granskningen – givetvis med hänsyn tagen till källskyddet. En sådan presentation saknas i artikeln”, skriver Medieombudsmannen i sitt beslut.

Linda Staaf vänder sig även mot att hon inte gavs möjlighet att kommentera uppgifterna i artikeln innan publicering. Enligt Linda Staafs anmälan ska tidningen enbart efterfrågat en intervju med henne, utan att precisera vilka frågor de vill ställa. SvD menar dock att de har sökt henne i god tid innan publicering, men utan att få svar. 

Medieombudsmannen menar i sitt beslut att SvD borde varit tydligare kring vad intervjuförfrågan gällde.

”Hade publiceringen gällt en mer allmänt hållen rapportering om turbulensen i polisledningen vore det en sak, men nu var anmälarens meriter ifrågasatta direkt i rubrik och anslag i en artikel som publicerades på stort utrymme. Inför en sådan publicering förväntas mediet göra vissa extra ansträngningar för att verkligen försöka få till ett bemötande” skriver MO.

Mediernas Etiknämnd delar MOs bedömning och klandrar Svenska Dagbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

TV4s Nyhetsmorgon fälls för ett nio minuter långt inslag där skandalen i polisledningen behandlades. Enligt anmälan ska en av de medverkande, en polisforskare, under inslaget ha uttalat sig om Linda Staaf på ett sätt som fått henne att framstå som klandervärd. Men Linda Staaf gavs ingen möjlighet att bemöta påståendena i programmet. 
TV4 menar att de flera gånger sökt Linda Staaf under rapporteringen om skandalen, och att en längre intervju med henne fanns på TV4 Play samtidigt som inslaget i Nyhetsmorgon sändes. 
MO menar att det visserligen fanns allmänintresse för inslaget, men delar Linda Staafs syn att hon bör ha fått svara på kritiken som framfördes. 
”Även med hänsyn tagen till Linda Staafs offentliga position finns det en gräns för vad hon ska behöva tåla utan att få möjlighet att svara. I den aktuella intervjun blir hon hårt och återkommande kritiserad”. 

Mediernas Etiknämnd delar MOs bedömning och klandrar TV4 för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies