Kemikalieinspektionen

Presskontakt

Presskontakt
08-519 41 200
press@kemi.se

webbadress: www.kemi.se

KemI är en central tillsynsmyndighet under Miljödepartementet, med cirka 220 anställda. Verksamheten finansieras huvudsakligen med avgifter. Kemikalieinspektionen (KemI) är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef som inför regeringen själv bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Vid sidan av myndighetens chef har regeringen utsett ett insynsråd. Genom insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevetAnsvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies